Wat geloven wij

Wat geloven wij?

De kern van ons geloof is het evangelie van Jezus Christus. Wij geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd heeft om voor onze zonden te sterven, opdat wij waarlijk vrij zijn en op grond van Zijn bloed als rechtvaardigen voor God mogen staan.

In Johannes 3:16 staat het als volgt:


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Onderstaande film gaat over het leven van Jezus hier op aarde, en is een aanrader voor wie Hem beter wil leren kennen.

Bekijk de Jezus film