Wie zijn wij

Een evangelische kerk of gemeente?

Inderdaad, een plek die niet zo heel anders is als andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten.

Tegelijk stoppen we niet weg dat we om een heel bijzondere reden elkaar opzoeken. We geloven namelijk dat we als christen elkaar nodig hebben om elkaar aan te scherpen, om een alternatieve stem in de maatschappij te laten horen en om God daarin te betrekken. Of beter, God betrekt ons…

Vertel eens iets meer over de zondag...

We ontmoeten elkaar, u hebt het goed geraden, op elke zondagochtend.

Onze erediensten vangen aan om 10u00 maar u bent hartelijk welkom vanaf 09u30. Rond 11u30 sluiten we af met een zegen en dan is er nog tijd voor een gezellige babbel bij koffie en koek.


De eerste zondag van de maand vieren we het heilig avondmaal. Tijdens deze dienst is er ook ruimte voor getuigenissen van uw leven met God.


De Kids en de tieners komen elk samen in hun eigen lokalen tijdens de prediking.


Wees dus hartelijk welkom en spreek ons aan op een zondag en dan verstrekken we graag nog meer info over het leven binnen de Rots!

Wilt u liever nog even de kat uit de boom kijken? Geen probleem.


Misschien kunnen wij specifieke vragen beantwoorden via mail? U kunt ons gemakkelijk bereiken via ons contactformulier.

Wat geloven wij?

De kern van ons geloof is het evangelie van Jezus Christus. Wij geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd heeft om voor onze zonden te sterven, opdat wij waarlijk vrij zijn en op grond van Zijn bloed als rechtvaardigen voor God mogen staan.

In Johannes 3:16 staat het als volgt:


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Onderstaande film gaat over het leven van Jezus hier op aarde, en is een aanrader voor wie Hem beter wil leren kennen.

Lid van ECV

Sinds november 2011 is onze gemeente lid geworden van het ECV, wat staat voor Evangelische Christengemeenten Vlaanderen.

Via de ECV zijn we ook lid van de Federale Synode van de Protestantse en Evangelische kerken. De Federale Synode vertegenwoordigt ons bij de overheid via de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE), één van de erkende erediensten in België.

De ECV heeft een artikel gepubliceerd over de gemeente De Rots in hun nieuwsbrief die u in deze pdf kunt lezen.